Hva tilbyr vi?

Vi følger deg helt frem til fag- eller svenneprøven, og i denne perioden får du all nødvendig oppfølging og modning i faget.

  • Du får erfaring i å omsette teori til praksis, se sammenhenger
  • Du lærer om arbeidsrutiner og ansvar
  • Du får erfaring i å håndtere utfordrende situasjoner
  • Du blir god på dokumentasjon og skaffer deg referanser
  • Du blir ansett som en godt kvalifisert arbeidstaker med både god teoretisk og praktisk bakgrunn

 

I vårt opplæringskontor jobber vi hardt for at du skal kunne avslutte læretida di med karakteren Meget Godt Bestått! Stikkord her er mengdetrening og at du selv tar ansvar for å gjøre varierte oppgaver og dokumentere dette.

127274675_3840007249366343_2429407668566093055_o

Vi bruker opplæringsplattformen LAB 

Her kan du selv velge hvordan du vil lære om emnene og på hvilken måte du vil dokumentere det du har lært. 

Vi gir deg oppgaver som dekker alle læreplanmål, og LAB gir deg tilbud om å studere ut fra hvordan du lærer best. Det kan være å studere videoer steg for steg, klikke deg gjennom Power Point presentasjon, lese kapitler fra den digitale læreboka, bruke Smart Notes, drag and drop eller quiz.

Svennebrevet du får etter endt læretid er en bekreftelse på at du har nødvendig kunnskaper og ferdigheter for utøvelse av faget ditt.

I tillegg jobber vi i opplæringskontoret med å påse at gjeldende lover og forskrifter blir overholdt. Vi kan også koordinere bistand fra støtteapparater, som OT/PPT/NAV hvis dette er nødvendig.