Videre utdanning

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse. Etter fullført yrkesfaglig opplæring mottar du fag eller svennebrev og du kan gå ut i arbeid eller ta videre utdanning:

Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning (med studiepoeng) som er beregnet for de som har gått yrkesfag.

Du kan ta mesterbrev hvis du har fag- eller svennebrev i et fag som ligger under mesterbrevordningen, og har tilstrekkelig praksiserfaring. Mesterutdanningen kvalifiserer deg til en leder- eller mellomlederstilling innen ditt fagområde, og gir deg kompetanse til å kunne starte egen bedrift.

Du kan ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse;

  • etter oppnådd yrkeskompetanse eller
  • etter Vg2 

Med studiekompetanse kan du velge høyere utdanning.