Om oss i opplæringskontoret

Hvem er vi som arbeider på opplæringskontoret?

 

Lisbeth Thorleifsdatter Gamst (til venstre): daglig leder

 

Har svennebrev som damefrisør og pedagogisk utdanning som lærer. Videreutdanning i ledelse, coaching og økonomi.

 

 

Hilde Myrvang Talën (til høre): fagkonsulent

 

 

Har svennebrev som frisør, og utdanning som pedagogisk barnepleier. Har videreutdanning som veileder og studerer nå praktisk pedagogisk utdanning ved UIT.

 

 

OK har flere fagkonsulenter ansatt på deltid som følger opp lærlinger og bedrifter lokalt.

 

Harstad og Vesterålen: Leif Igor Micheff 
Hammerfest: Mia Merete Olsen
Alta: Tone Wirkola Johansen.

Tromsø: i tillegg til Hilde, arbeider Andrea Thomassen ved behov.

unnamed-11

Vårt opplæringskontor har 15 års erfaring med opplæring og oppfølging av lærlinger i frisørfaget. I forbindelse med Fagfornyelsen utvider vi vårt tilbud og satser på å dekke alle de fire fagområdene i framtida.

 

Vi samarbeider tett med medlemsbedriftene og holder kurs, både praktisk og teoretisk slik at lærlingene skal være godt rustet til fag- og svenneprøven.

Vår visjon er “Vi utdanner de beste!

 

OK tar seg av det administrative rundt det å ha en lærling ansatt, som å tegne lærekontrakter, utarbeide opplæringsplaner, oppmelding til fag- og svenneprøver med mer. OK har ansatte med både administrativ og pedagogisk utdannelse som ivaretar både den faglige og praktiske oppfølgingen av lærlingene og medlemsbedriftene.

 

OK jobber også for å fremme frisørfaget på en positiv måte i samarbeidsforum både lokalt og nasjonalt. Vi har mange samarbeidspartnere og arrangerer og deltar bl.a. på utdanningsmesser, fagdager, skolebesøk o.l.